Điều khoản & điều kiện

Điều khoản & điều kiện khi sử dụng Website Shopmeca.com.

Những điều khoản & điều kiện này áp dụng đối với tất cả Khách hàng sử dụng Website Shopmeca.com nhằm mục đích nâng cao chất lượng dịch vụ và tối ưu trải nghiệm của Khách hàng trong quy định của pháp luật hiện hành.

I.Về việc sử dụng website:

 1. Khi truy cập vào Website shopmeca.com, khách hàng phải đảm bảo đã đủ 18 tuổi hoặc có sự giám sát của người giám hộ.
 2. Khách hàng chỉ được sử dụng Website và các dịch vụ của shopmeca cho mục đích cá nhân hoặc thực thể kinh doanh mà khách hàng đại diện.
 3. Khách hàng chỉ được sử dụng Website và dịch vụ của shopmeca cho các mục đích hợp pháp và phù hợp với các điều khoản này.
 4. Các thông tin sản phẩm được đăng tải trên Website để khách hàng có thể tham khảo trước khi quyết định mua hàng. Shopmeca không phải nhà sản xuất nên những nhận xét hiển thị trên Website là ý kiến cá nhân và/hoặc chủ quan của khách hàng, không phải là phát ngôn chính thức từ chúng tôi.
 5. Khi khách hàng click vào button (nút) hay checkbox (hộp kiểm) “đồng ý” hoặc mang ý nghĩa tương tự, khách hàng đã chấp thuận những điều khoản và điều kiện do Shopmeca quy định.

II.Về bảo mật dữ liệu cá nhân:

 1. Để cung cấp các dịch vụ chất lượng tốt tới Khách hàng, chúng tôi thu thập các thông tin cá nhân nhất định của Khách hàng, bao gồm nhưng không giới hạn tên, địa chỉ, địa chỉ email và các số điện thoại.
 2. Những dữ liệu về khách hàng được bảo mật an toàn theo Chính sách bảo mật của chúng tôi và chỉ được sử dụng làm cơ sở cho các giao dịch chính thức sau đó.
 3. Website của chúng tôi cũng sử dụng cookies và các công nghệ tự động tương tự để thu thập thông tin với mục đích mở rộng và cá biệt hóa trải nghiệm của Khách hàng. Điều này chỉ nhằm mục đích đem lại trải nghiệm tốt nhất cho khách hàng khi sử dụng Website.

III.Sở hữu trí tuệ:

 1. Trang web shopmeca.com, giao diện người dùng, nội dung, công cụ tính giá sỉ sản phẩm và các phần mềm, tiện ích khác trên Website là tài sản độc quyền của Shopmeca.
 2. Khách hàng không được sao chép, biên dịch ngược hoặc tạo ra các Sản phẩm phát sinh từ website shopmeca.com.
 3. Khách hàng không được hiển thị các thông tin từ shopmeca.com để sử dụng trên các website hoặc dịch vụ khác mà không có sự cho phép trước bằng văn bản của chúng tôi.
 4. Khách hàng không được đặt một siêu liên kết (hyperlink) đến shopmeca.com trên trang web của Khách hàng, trừ khi theo cách thức mà chúng tôi chỉ định.
Lên đầu trang